Manuelterapi

En Manuelterapeut er specialist i undersøgelse og diagnostik samt behandling og forebyggelse af gener i kroppens bevæge-apparat. Ved bevægeapparatet menes led, muskler, bindevæv og nervesystemet.

 

 • Hvad er Manuelterapi

Manuelterapi er en meget effektiv, sikker og skånsom behandlingsform af smerte og gener i bevægeapparatet. Mange symptomer som hovedpine, brystsmerter, svimmelhed og kvalme samt smerter i rygsøjle, bækken, kæber, arme eller ben kan behandles af en Manuelterapeut - hvis årsagen stammer fra bevægeapparatet. Manuelterapeuten er specialist i at finde årsagen til dine smerter.

Manuelterapi betyder at behandle med hånden. Manuelterapi benytter en lang række håndgreb som stræk, mobilisering og manipulation af kroppens led og muskler med det formål at optimere leddenes funktion. Låste led og funktionsforstyrrelser opstår typisk ved længere tids fejlbelastning eller ved en pludselig forkert eller uheldig bevægelse. Hvis du har det skidt, fysisk eller psykisk, kan det betyde, at du spænder i musklerne. denne spænding kan med tiden udvikle sig til stive og låste led.

For at optimalt udbytte af den Manuelterapeutiske behandling, kan det være nyttigt at kombinere den med andre behandlingsformer. På min klinik benytter jeg manuelterapi, massage, træningsterapi og skal i gang med at læse akupunktur. Ved at kunne tilbyde flere typer behandlinger, sikre jeg at du får den bedst mulige behandling.

 

 • Hvorfor er Manuelterapi så effektiv?

Det hurtige stræk af leddet, som sker ved en manipulationsbehandling, medfører en umiddelbar stimulering af tusindvis af forskellige receptorer (mekano-receptorer), som er indbyggede i og omkring leddet og dets muskulatur. Dette fører til en umiddelbar reflektorisk afslapning af overspændt, dyb muskulatur, som har hindret leddet i at bevæge sig normalt. Når et led ikke bevæger sig normalt vil der ofte opstå forskellige symptomer. Denne genetablering af normal led bevægelse afhjælper derfor disse symptomer - uanset om det er smerte, uro, ubehag, fornemmelse af stivhed eller spænding mm.

Derudover vil denne stimulering af mekano-receptorer aktivere hurtigt leddende nervetråde. Når disse aktiveres, hæmmer de impulser fra de nerver, som sender infomation om smerte ind til centralnervesystemet. Hermed når smerten ikke vores bevidsthed. Derfor kan Manuelterapi umiddelbart lindre smerte. Ved en manipulation sker desuden en kemisk proces i og omkring leddet, så der frigives en masse af kroppens egen smertedæmpende stoffer (neuropeptider) - igen smertelindrende.

Hvis et led har været låst så længe, vil det hurtige stræk af leddet kunne strække evt. forkortet bindevæv eller arvæv således, at dette ikke fastholder leddet i en låst stilling. Det medfører, at du med samme oplever en bedre funktion af leddet.

 

 • Er der bivirkninger ved Manuelterapeutisk behandling?

Ved enhver effektiv behandling er der bivirkninger. Ved Manuelterapeutisk behandling kan der være både negative og positive bivirkninger.

Ømhed og træthed er de mest almindelige negative bivirkninger ved Manuelterapi. Meget sjældent kan forbigående bivirkninger som svimmelhed og kvalme forekomme.

I en nyere Svensk undersøgelse fandt man at hver fjerde oplevede positive reaktioner på manipulation som f.eks. lettere åndedræt, bedre syn eller hørelse, bedre fordøjelse og positive forandringer i hjerterytme og blodtryk. Dette er helt i overensstemmelse med de erfaringer, Manuelterapeuter dagligt gør sig på klinikken - vi kalder dem for positive bivirkninger eller sidegevinster ved manipulations behandling.

Ny forskning viser, at alvorlige komplikationer i forbindelse med manipulation forekommer yderst sjældent. Risikoen skal ses i forhold til det oftes brugte, smertestillende medicin, hvor risikoen for alvorlige komplikationer er mange tusind gange større.

 

 • Hvorfor siger det knæk?

Når terapeuten manipulere et led, trækkes ledfladerne meget hurtigt nogle få milimeter fra hinanden. Herved opstår et kortvarigt undertryk i leddet, der medfører en kemisk reaktion, som bringer noget af ledvæsken over på gasform. Når leddet skal tilbage til ligevægt igen, opstår en lille gas bobbel og der lyder et knæk. Denne knæklyd har givet liv i mange myter om Manuelterapi eller kiropraktik.

 

 • Hvad vil det sige, når et led er låst?

Det betyder, at der er nedsat eller ingen bevægelse i leddet. Hvis et led bevæger sig dårligt, ofte som følge af en vedvarende belastning, kan der opstå irritation i og omkring leddet, som medfører, at leddet spænder yderligere til. 

Blodet får svært ved at komme til og fra det involveret område og som følge heraf kommer der ikke ilt til musklerne, og affaldsstoffer transpoteres ikke væk, hvilket fører til yderligerer irritation i og omkring leddet. En ond cirkel er igang, leddet bliver mere og mere stift, og smerte kan opstå enten pludseligt - eller ofte gradvist. Således opstår et hold i eksempelvis nakke eller ryg.

 

 • Får man løse led, hvis man får flere behandlinger?

Nej - det er en gammel skrønne. Tværtimod får man genoptettet normal bevægelighed generalt i og omkring de led som bliver behandlet.

 

 • Hvor lang tid tager det, før jeg får det bedre?

Det er desværre vanskeligt at sige. Det kommer først og fremmest an på din diagnose. Dernæst spiller din alder, din grundform, din måde at takle problemet på mentalt, og hvor længe du har haft problemet, inden du søger hjælp, en vigtig rolle. Hvis du har mulighed for at holde pause fra nogle af de faktorer, som har forvoldt problemet, kan det fremskynde bedring. Det er ofte først mulig at give et foreløbigt svar på, hvor længe sygdomsforløbet eller symptomerne vil vare, efter de første to til tre behandlinger. Man skal huske, at problemet ikke nødvendigvis er løst, fordi smerten forsvinder hurtigt.

 

 • Hvis først en gang har haft ondt i ryggen, er man så yderligerer udsat for, at det sker igen?

Ondt i ryggen er det, man kalder en livsstilssygdom. 80% af alle oplever ondt i ryggen i løbet af livet. Ofte går det over igen - enten med eller uden behandling. Op mod 90% af alle, der har lidt af rygsmerter, får tilbagefald, hvis de vender tilbage til deres sædvanlige levevis.

Hvis man derfor har haft flere tilbagefald med ryggen, kan det være en god ide som forebyggende indsats at opsøge ens Manuelterapeut med jævne mellemrum i stedet for kun at søge behandling, når skaden er sket. Dette kan dog aldrig erstatte den indsats, man selv kan gøre, ved at holde sig i god form og træne ryggen regelmæssigt.

 

 • Skal jeg bruge is eller varme?

paradoksalt nok er både is og varme effektive og kan lindre smerter fra led og muskler. Men som hovedregel anbefaler vi is til akutte eller nyligt opståede skader. Is bedøver de små nerveender, der sender information om smerte videre ind til centralnervesystemet - og virker derfor smertestillende.

Når man fjerner isen, sker efterfølgende en voldsom forøgelse af blodgennemstrømningen i området, og derfor nedbringes lokalt hævelse direkte. Indirekte vil den minskede hævelse føre til yderligere smertelindring. Varme har ikke den dobbelte effekt, men virker beroligende og muskelafslappende. Få mennesker tåler ikke is-behandlingen. Har man gigtsmerter, kan kulde forværre ledsmerter, lider du af gigt, er det bedst at bruge en varmepude.

 

 • Hvem kan tåle manipulations behandling?

Alle kan som udgangspunkt tåle manipulations behandling. Behandlingen tilpasses efter alder, størelse og andre faktore, som Manuelterapeuten er uddannet til at identificere efter en grundig sygehistorie og undersøgelse. I få tilfælde vil Manuelterapeuten slet ikke kunne behandle dig. F.eks. hvis vi opdager, brud, ledskred, infektion, enkelte gigtsygdomme, kræft eller eksempelvis nogle medfødte knogleanomalier. Ligeledes behandler vi ikke, hvis der er neuroligske udfald, som er i forværring. Din Manuelterapeut er uddannet til at identificere disse tilstande og vil viderehenvise dig til egen læge hvis nødvendigt.

 

 • Skal jeg holde mig i ro, når det gør ondt i ryggen?

Så vidt muligt skal du forsøge at opretholde normal aktivitet, når du har ondt i ryggen. Bevægelse udkonkurrerer smerte, og derfor vil man ofte få det bedre under og efter bevægelse. Let motion er generalt meget effektivt til at kontrollere smerter fra led: "hellere gå end stå" Desuden har bevægelse og motion mange positive sidegevinster, som samlet set hjælper dig, når det gør ondt.

 

 • Hvordan foregår første konsultation?

Din første konsultation vil handle om, at Manuelterapeuten stiller sin diagnose på baggrund af din sygehistorie, og en klinisk undersøgelse.

     Sygehistorien

Ved den første konsultation skal du med egne ord forklare, hvad du fejler. Hvor gør det ondt, hvad er der sket, hvordan føles det, hvad gør det værre og bedre osv. Med udgangspunkt i din forklaring vil Manuelterapeuten stille flere uddybende spørsmål for yderligere et forstå relevante sammenhænge og årsager til dine symptomer. Du vil også blive spurgt om tidligere sygdomme, skader, indlæggelser, medicinforbrug, belastninger i hjemmet, på arbejde og i fritiden mm. Din sygehistorie vil altid være den mest centrale del af den diagnostiske proces. Manuelterapeuten har tavshedspligt og vil journalføre de oplysninger, han/hun får fra dig.

     Den kliniske undersøgelse

Undersøgelsen starter med, at Manuelterapeuten inspicerer og analysere din kropsholding, din bygning og muskulatur, både mens du står stille, og mens du er i bevægelse. Manuelterapeuten kortlægger derefter systematisk funktionen af bevægeapparatet - dvs. alle led i bækken, rygsøjle og nakke for at lokalisere om eventuelle fejlfunktioner i led og muskler kan have sammenhæng med dine symptomer. Manuelterapeuten bruger sine hænder for at finde smertekilder i senefæster, muskulatur, led og nerver.

Ofte findes smertepunkter i muskulaturen (trikkerpunkter) og betændte sener eller muskelfæster som følge af ubalancer i muskulatur, der kan være for kort, stram eller svag. Fejlfunktion i led fører ofte til ubalance i muskulaturen. Fejlfunktion i led og muskulatur giver desuden ofte symptomer fjernt fra området, hvor problemet sidder. Dette kaldes "refereret smerte"

Et eksempel på dette kan være hovedepine som følge af fejlfunktion i nakken. Et andet eksempel kan være smerter i brystet som følge af fejlfunktion af ryggens led mellem skulderbladene. Klassisk ortopædiske undersøgelser indgår som en fast del af den kliniske undersøgelse. Neurologiske undersøgelser af reflekser, følesans og muskelstyrke udføres, hvis der er den mindste mistanke om at en nerve kan være påvirket som følge af f.eks. forkalkninger eller diskoprolaps, henvises du til egen læge.

 

Hvem kan have brug for behandling af en Manuelterapeut:

 • Personer med akutte eller kroniske lidelser i bevægeapparatet.
 • Smerter i bækken, ryg eller nakke med eller uden udstråling i arme eller ben.
 • Spændingshovedpiner og iskiassmerter.
 • Lokale smerter i armenes eller benenes led.
 • Motions og sportsskader.
 • Personer der ønsker råd og vejledning mth. forebyggelse, behandling og rehabilitering af skader i bevægeapparatet.

Til behandling af sportsskader bruger jeg Chokbølge, laser og ultralyd.